FOD Mobiliteit en Vervoer

Beste drone-gemeenschap,


Zoals u waarschijnlijk weet, wordt op 1 juli 2020 een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigen1 van kracht.

Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 1 mei 2020 geen theoretische examens meer organiseren op basis van onze nationale regelgeving².  De data van de theorie-examens vindt u nog steeds op de website van het DGLV.

Om dezelfde redenen zal het DGLV na 1 juni 2020 geen praktijkexaminatoren meer aanstellen.

Dit moet de laatste kandidaten van deze examens voldoende tijd geven om hun praktijkexamen te halen en hun vergunning aan te vragen vóór 20 juni 2020, waarna DGLV geen aanvragen voor attesten of voor bewijzen van bevoegdheid meer zal accepteren.

De cel drones van het DGLV blijft beschikbaar voor alle vragen over de organisatie van deze examens.

Een nieuwe mededeling over de voorwaarden en modaliteiten voor de omzetting van Belgische attesten/licenties in Europese certificaten zou binnenkort moeten volgen.

Update Dronewetgeving

16-04-2020

Beste dronegemeenschap,


Vanwege de Covid-19-crisis heeft de Europese Commissie ons zojuist op de hoogte gesteld van haar voornemen om de datum van toepassing van Verordening (EU) 2019/947 met zes maanden uit te stellen. Deze zou dus van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 (in plaats van 1 juli 2020). Dit uitstel komt er mede op vraag van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), na raadpleging van het Belgian Civil Drone Council.


Wat betekent dit concreet voor de dronegebruikers?


  • In elk EU-land blijven de eigen nationale regels van toepassing tot het einde van dit jaar.
  • In België blijft het Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim dus van toepassing tot en met 31 december 2020.
  • Het uitdoofscenario voor de toepassing van dit K.B. wordt eveneens opgeschoven; de uiterlijke data voor handelingen in toepassing van dit K.B. zullen worden aangepast en wij zullen hierover binnenkort communiceren.
  • Examens en vergunningen: het DGLV zal theoretische examens voor dronepiloten organiseren na de geplande data. Momenteel heeft het DGLV wegens de COVID-19 maatregelen alvast tot en met 3 mei 2020 alle theoretische examens geannuleerd (deze datum kan nog wijzigen). We hernemen deze examens zo snel mogelijk. Kandidaten die reeds zijn ingeschreven en van wie de examens zijn geannuleerd, krijgen voorrang voor de nieuwe data. Zij zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht.  


Het DGLV past zo snel mogelijk de data in de FAQ op haar website aan.


Met vriendelijke groeten,

De drone-cel

Meer informatie

RPAS SERVICES / SkyMedia


Lichtenberglaan  1090

3800 Sint-Truiden

BelgiëAlbatrosdreef  56

2960 Brecht

België

© Copyright 2020. All Rights Reserved.